Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

strangeworld
4040 6588
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland
strangeworld
strangeworld
1509 cfd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawasteland wasteland
strangeworld
4496 897d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawasteland wasteland
strangeworld
0869 d712
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawasteland wasteland
strangeworld
5639 dec8 500
Reposted fromoutoflove outoflove viawasteland wasteland
5548 ca29 500
strangeworld
8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland
strangeworld
8149 74d7 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawasteland wasteland
strangeworld
4025 11dc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland
strangeworld
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland
strangeworld
5681 20c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawasteland wasteland
strangeworld
9801 0959 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland
strangeworld
6512 fa85 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawasteland wasteland
strangeworld
czy teraz już rozumiesz... co oznaczało dla mnie powiedzieć Ci, że Cię kocham? i dlaczego tak cholernie długo to trwało nim wypowiedziałam te słowa? bo musiałam mieć w sobie pewność ich czucia i znaczenia. pewność wcale nie Ciebie, lecz siebie właśnie pomimo ryzyka, którym jest drugi człowiek. bo jeśli Cię kocham to jestem, a nie bywam. bo jeśli Cię kocham to nie tylko w soboty, w słońce, święta i co drugi wtorek. bo wiedziałam, że wraz z tym słowem zacznę ponosić odpowiedzialność. za osobę pierwszą liczby mnogiej. bo jeśli będzie trzeba to będę potrafiła spakować się w jedną walizkę i zacząć świat od nowa. z Tobą. i bez, jeśli kiedyś musiałbyś odejść.
— Magda Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacakees cakees
strangeworld
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viacakees cakees
strangeworld
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacakees cakees
strangeworld
9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialegohouse legohouse
strangeworld
3737 b450 500
strangeworld
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viatroubles troubles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl