Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

strangeworld
3678 8789
Reposted frommslexi mslexi vialubje lubje
5591 568e
Reposted fromtosiaa tosiaa viaAboutToday AboutToday
8774 c1eb
Reposted fromLittleJack LittleJack viawrazliwa wrazliwa
strangeworld
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
strangeworld
Alkohol usuwa stres, bieliznę i masę różnych zmartwień.
— internet
2621 40c4

toffeely:

t o f f e e l y

Reposted frompuremindx puremindx viaAinsworthCass AinsworthCass
strangeworld
2551 6958
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
strangeworld
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viaAinsworthCass AinsworthCass

April 20 2017

strangeworld
3335 52d3
Reposted fromsarazation sarazation viawrazliwa wrazliwa
strangeworld
Zawsze, zawsze, zawsze mów Jej, jak bardzo Ją kochasz (...)
— Gina L. Maxwell, Reguły Uległości
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawrazliwa wrazliwa
strangeworld
1134 a30e
Reposted fromkrzysk krzysk viawrazliwa wrazliwa
strangeworld
Reposted fromshakeme shakeme viawrazliwa wrazliwa
strangeworld
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viatroubles troubles

April 15 2017

1488 e761
Reposted fromamatore amatore viaAinsworthCass AinsworthCass
strangeworld
1025 be89
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaAinsworthCass AinsworthCass
strangeworld
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
strangeworld
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viaAinsworthCass AinsworthCass
strangeworld
Strach przed porażką niszczy marzenia
Nie pozwól by zastąpiły je uzależnienia
To ludzka rzecz upaść, to ludzka rzecz przegrać
Sztuką się podnieść i zacząć od zera
— Kali - tchnienie
Reposted fromSalute Salute viaAinsworthCass AinsworthCass
strangeworld
8599 0b95
Reposted fromkato85 kato85 viaAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl