Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

strangeworld
strangeworld
7859 1cd5 500

July 18 2017

strangeworld
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaimmature immature
5556 b013
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaimmature immature
strangeworld
2987 e0e4
Reposted fromretaliate retaliate viaimmature immature
strangeworld
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viaimmature immature
strangeworld
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viaimmature immature
strangeworld
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimmature immature
strangeworld

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaimmature immature
strangeworld
3635 c31b
Reposted frombrianmay brianmay viaimmature immature
strangeworld

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract vialegohouse legohouse
strangeworld
Reposted frombluuu bluuu viaitemize itemize
strangeworld
strangeworld
5045 4eb0
Reposted fromretro-girl retro-girl viaitemize itemize
strangeworld
5277 ec55
strangeworld
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaromantycznosc romantycznosc
strangeworld
7031 5840
strangeworld
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaromantycznosc romantycznosc
strangeworld
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl